Livingbrands

ANALYSE & STRATEGI

Siden 2002 har Livingbrands succesfuldt løst mere end 500 opgaver og udfordringer for danske og internationale virksomheder og brands. Hver gang med fokus på opnåelse af konkrete økonomiske resultater, i form af øget omsætning, mere profit, større markedsandele og et stærkere brand.

ANALYSE & STRATEGI

Siden 2002 har Livingbrands succesfuldt løst mere end 500 opgaver og udfordringer for danske og internationale virksomheder og brands. Hver gang med fokus på opnåelse af konkrete økonomiske resultater, i form af øget omsætning, mere profit, større markedsandele og et stærkere brand.

Indsigtsanalyse

Indsigtsanalysens formålet er at indsamle og konsolidere relevante data der kan understøtte de definerede marketinghandlinger.

Vi udarbejder sammen en kravspecifikation for den viden der skal frembringes, og tager udgangspunkt i eventuelle relevante eksisterende data.
Efter vi har valgt analysemetode, udarbejder vi en spørgeramme. Analysen gennemføres, og resultater, konklusioner og anbefalinger sammenfattes.

Indsigtsanalyse gennemført korrekt kan skabe øget profit, på baggrund af nye og værdifulde indsigter om eksisterende og potentielle kunder, og potentialet i eksisterende og nye markeder.

Investeringen i en indsigtsanalyse er Kr. 50.000 

Brandstrategi

En brandstrategi har til formål at definere hvad din virksomhed står for, hvilket konkret løfte du giver køberne af dine produkter eller serviceydelser, og ikke mindst hvordan dette skal kommunikeres. Dit brand består af meget mere end din virksomheds navn, logo eller payoff. Det er i særdeleshed den oplevelse og de associationer eksisterende og potentielle kunder forbinder med din virksomheds produkter eller serviceydelser. En effektiv brandstrategi kan ændre opfattelsen af dit brand og gøre det betydelig mere profitabelt.

Udvikling af brandstrategi
En brandstrategi har til formål at definere hvad din virksomhed står for, hvilket konkret løfte du giver køberne af dine produkter eller serviceydelser, og ikke mindst hvordan dette skal kommunikeres. Vi hjælper med at finde ”den rette relevante position” i forhold til hvad eksisterende og ikke mindst potentielle kunder fremadrettet skal associere med brandet.

Vi kommer samtidigt med et konkret bud på hvordan den nye position skal kommunikeres fremadrettet således at der fuld overensstemmelse mellem det ”nye brand” og den fremtidige kommunikation.

  • Bedre forståelse af din virksomheds brands eksistensberettigelse i forhold til konkurrenter.
  • Klar definition af hvordan ”markedsføring og iscenesættelse” fremover skal se ud
  • Større forståelse blandt medarbejdere og omverden omkring hvad ”vi står for, hvem vi er og hvad vi skal”
  • Øget profitpotentiale idet et brand repræsenterer en betydelig større værdi end ”et generisk produkt/firmanavn”
  • Opbygning af en større opfattet værdi (brand equity) af dit brand som i vil øge værdiansættelsen i en potentiel salgssituation

Investeringen i en brand strategi er Kr. 70.000 om omfatter et konkret og specifikt bud på en stærkere position for dit brands fremtid

Kreativ strategi

Den kreative strategi udvikles og anvendes til at understøtte virksomhedens vækst. Den udgør retningen for et brand og den kontekst hvormed og i hvilken kontekst brandet kommunikeres.

Med udgangspunkt i den nuværende markedssituation, konkurrence og fremtidige mål udvikler vi typisk tre scenarier for en kreativ retning. Disse retninger visualiseres på tværs af platforme (offline/online), testes, hvorefter en retning vælges og implementeres.

Mere gennemslagskraft i markedet ved etablering af en relevant position. Bedre og markant styrkede resultater og som følge heraf potentielt mere profit. En gennemført kreativ strategi kan og bør implementeres på tværs af alle platforme og i virksomheden. Er arbejdet gjort ordentligt er levetiden lang.

Investeringen i en kreativ strategi er Kr. 75.000

Kommunikations-strategi

Kommunikationsstrategien handler primært om at udarbejde en plan for at nå definerede kommunikationsmål. Dette omfatter typisk den interne kommunikation, marketingkommunikationen og PR. En kommunikationsstrategi har fire hovedkomponenter: kommunikationsmål, målgruppe, kommunikationsplan og definition af kommunikationskanaler.

Vi definerer i fællesskab de vigtigste mål for den fremtidige kommunikation. Tager udgangspunkt i brandet, kontekst(er), målgruppe(r) og evaluerer hvad mest effektive kommunikationskanaler vil være.
Intet slår rettidig klar og tydelig kommunikation. Afkastet omfatter blandet andet større effektivitet i formidlingen mellem virksomhed, eksisterende og potentilelle kunder, i tillæg hertil den øvrige omverden.

Investeringen i en kommunikationsstrategi er Kr. 75.000 excl. moms

Kampagneoplæg

Med udgangspunkt i en kommende kampagne udarbejder vi et specifikt og konkret oplæg til kampagnestrategi, visuel stil og tone på tværs af alle mediagrupper. 

Vi definerer i fællesskab de vigtigste mål for den fremtidige kommunikation. Tager udgangspunkt i brandet, kontekst(er), målgruppe(r) og evaluerer hvad mest effektive kommunikationskanaler vil være.

Intet slår rettidig klar og tydelig kommunikation. Afkastet omfatter blandet andet større effektivitet i formidlingen mellem virksomhed, eksisterende og potentilelle kunder, i tillæg hertil den øvrige omverden.

Investeringen i en Kampagneoplæger Kr. 75.000